Асосхои инфор-ка ва технол-яи комп-ри_Косимов И & Одинаев Р & Мирзоев С.
Асосхои инфор-ка ва технол-яи комп-ри_Косимов И & Одинаев Р & Мирзоев С.
Намозов Тошқул Буриевич.  Хоҷазод Саидмурод. 
0 оценок
Год издание: 2008
Издательстьво: Dushanbe
Категория: Таъминоти техникӣ
Язык: таджикский
Лицензия:
?

Асосхои инфор-ка ва технол-яи комп-ри_Косимов И & Одинаев Р & Мирзоев С.

Дар васоити таълимb дар бораи илми информатика, информатсия, rисм{ои компютер{ои фардb, та{риргари матнии Word, xадвали электронии Excel, барномаи Access, барномаи Power Point ва шабакаи Internet, Почтаи электронb ва Вирус{ои компютерb маълумот{ои нисбатан содда ва мухтасар дода шудааст. Якчанд мисолу масъала{ои амалb дар барномаи Access ва баъзе маълумот{о оид ба забони барномасозии Visual Basic ва тарзи сохтани барнома дар ин забон оварда шудаанд. Васоити таълимb барои донишxeёни мактаб{ои олb, миёна, миёнаи махсус ва барои он{ое, ки хо{иши дар ин барнома{о кор карданро доранд, пешбинb шудааст.